29 maj 2009

Att säga en sak och göra en annan


Sundbyberg från ovan.

Hoppsan, samarbetet mellan (s) och (v) i Sundbyberg är på väg att spricka. På ombildningsfrågan dessutom. Hur det kan bli.

Socialdemokraterna tycker att: ”Hyresrätten ska värnas som ett attraktivt alternativ för breda grupper. Nuvarande politik som driver hyresrätten mot socialt kategoriboende måste brytas. Slå vakt om allmännyttan, stoppa utförsäljning och ombildning där hyresrätten behövs mest och ha neutralitet mellan olika boendeformer så att hyresrätten inte missgynnas.” Så står det i alla fall på socialdemokraternas hemsida.

Varför socialdemokraterna i Sundbyberg tycker att utförsäljning av 1080 hyresrätter är detsamma som att ”värna hyresrätten, slå vakt om allmännyttan och stoppa utförsäljningarna” tillhör det gåtfulla och obegripliga i politiken. Inte är det väl direkt ägnat att öka tilltron till den politik man säger sig vilja föra.

2 kommentarer:

Helena Duroj sa...

bra!

Egon Frid sa...

Vi måste hjälpas åt att stoppa ombildningarna och istället värna hyresrätten! Bra att Barbro tar ställning mot S planer i Sundbyberg!