02 maj 2013

En kapitalism som inte bara är fixerad vid vinst och utdelningar är vad vi behöverOm behovet av en annan kapitalism skriver Allan Malm, professor i företagsekonomi på DN debatt.


Han menar att det är läge att återgå till en kapitalism som inte bara är fixerad vid vinst och utdelningar till aktieägarna utan en som också tar ett samhällsansvar.

För byggindustrin är utmaningen kanske att våga satsa på att innovera bostäder som ungdomar har råd att bo i, skriver han.

Tänk så härligt det vore.

Då kunde Björn Wellhagen på BI äntligen få säga något kul och framåtriktande istället för att hela tiden tjata om att vi måste införa marknadshyror.

De hyrorna är ändå ingenting för vare sig ungdomar eller mera ålderstigna
mellaninkomsttagare. Låginkomsttagarna nämner jag inte ens för deras bruttolön är detsamma som hyran på en nybyggd lägenhet.zx

”Det som hänt de senaste decennierna är att på något sätt har företagens och samhällets mål glidit isär och skapat vad många betecknar som en kapitalismens kris”, skriver han.

Det är dags att revidera företagens roll i samhället hävdar han.

Man kan bara hålla med.

Detta resonemang är som klippt och färdigskuret för de allmännyttiga bostadsbolagen. De ska ha precis den roll som Allan Malm vill att även de privata företagen ska ha. Om allmännyttans ägare vill alltså.
Fast det finns risk för att det privata företagandet till delar börjar agera utifrån ett samhällsansvar samtidigt som en del allmännyttor av sina ägare blir krampaktigt fastlåsta vid tanken på att vinst och utdelningar är själva grejen med kommunala bostadsbolag.

Man kan tyvärr se sådana tendenser.

En del har kanske blivit oroade av Fastighetsägarnas inspektionsrundor till allmännyttan där de kollar att de hanterar bolaget som Fastighetsägarna tycker att de ska hanteras.

"Jag är kritisk till kommunala bostadsbolag som agerar som vilket privat fastighetsbolag som helst. De ska ha sociala ambitioner. Om de inte har det kan man fråga sig varför det ska finnas kommunala bostadsbolag" säger tack och lov Stefan Attefall

Detta kan möjligen få en del att överge iden om att allmännyttan skulle agera precis som om de var ett privat bolag. Om de nu har lyckats lista ut hur en privat fastighets-ägare skulle agera. De har bara en sak gemensamt. De agerar olika.

Men det är ju strålande att Attefall klargör detta. Inte minst är det viktigt att Fastighetsägarna än en gång får reda på att det fanns ett skäl till att allmännyttan fick en alldeles egen lag.

Om det inte hjälper så har Kammarrätten i en dom beskrivit detta på ett bra sätt.

”Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag verkar på en konkurrensutsatt
marknad. De allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen har dock inte
tillkommit för att skapa vinster utan för att tillgodose ett allmännyttigt
ändamål, att främja bostadsförsörjningen i kommunerna, och det allmännyttiga syftet får anses överordnat andra aspekter (se prop. 2009/10:185 s. 47).
Även om de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen numera ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer kan det huvudsakliga syftet med verksam-heten sålunda inte anses vara att ge vinst.”
Bravo Attefall, Kammarrätten och Allan Malm.


Inga kommentarer: