26 maj 2013

Gräddhyllor och fattigfickor, "det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper"Hur vi bor, var vi bor och med vilka förutsättningar vi bor är resultatet av politiska beslut.
Eller så blir det som det blir bara.
Kan det vara så att gentrifiering, segregation och slutligen renoviction (förnyelse + vräkning) är ett slags slumpmässigt icke förutsägbart skeende som  pågår utan att någon politiker vill det eller skapar förutsättningar för det?

Om svaret är nej så är segregationen ett resultat av en lång räcka politiska beslut.
Men det går inte att uppbåda en enda politiker från något parti som är anhängare av segregation.
Det är märkligt, någon borde ha kurage nog att ställa sig upp och erkänna att de faktiskt jobbat och jobbar  på  för ett segregerat samhälle. För det är det de gör.

Samma politiker som inte gillar segregation tycker exempelvis att hyrorna ska höjas mer och mer  i attraktiva områden så att attraktiva människor kan flytta dit. Hyresrätterna ska ombildas till bostadsrätter så att de som är attraktiva på banken kan ta över och renovera de gamla hyresrätterna med ROT avdrag.

Det är en mycket medveten politik som syftar till att skapa en ekonomisk och social zonindelning av våra samhällen. Även kallat segregation.

Över de villasamhällen som omger förorternas hyreshusområden regnar det 14 miljarder i statliga medel till renoveringar. Om Jan Björklund(FP)  inte gillar segregation borde han inte säga, som han sa i partiledardebatten i Agenda, med ett litet skratt att renoveringsbidragen till villaägarna tillkom för att de skattefuskade så det var väl inte mycket att orda om.  Han och andra i regeringen borde kunna
se vad effekten av regeringens ROTpolitik blir, nerslitna hyreshusområden och topprenoverade villaområden. Även kallat segregation.

Gustav Fridolin (MP) är den ende som envetet driver frågan om ett rättvist ROT stöd.

Många hyresgäster kan blicka fram emot " renoviction "  ett uttryck som är myntat av Heather Pawsey i Vancouver, Kanada. Renoviction är ett  kombinationsord  av förnyelse och vräkning. Ett välkänt fenomen inte bara i Sverige.

 På många  ställen måste husen renoveras och kraven på hyreshöjningar är så stora så att de som bor i husen nu inte kan bo kvar. Lagen ger inte tillräckligt skydd för hyresgästerna, de ska ersättas med mera ekonomiskt starka hyresgäster. Även kallat segregation.

Det pågår alltså en politiskt driven segregation. Jag har bara berört några av de politiska beslut som syftar till ett "rumsligt  åtskiljandet av befolkningsgrupper". Även kallat segregation.

Inga kommentarer: