29 maj 2013

Marknadshyror är inget för fegisar

Starke Adolf

Ska man införa marknadshyror då måste man vara modig.
Det är ett återkommande krav som ställs på de politiker som förmodas ge sig på uppdraget att ersätta förhandlade hyror med hyror som sätts av marknaden. Marknadshyror är inget som fegisar ska hålla på med.
Mandom, mod och morske män är det som krävs.


Åtminstone om man ska tro de ledarskribenter och krönikörer som ständigt uppmanar politiker att våga visa mod och se till marknaden och dess mekanismer också får härska över hyressättningen.

Om nu marknadshyror är bra för alla och envar varför krävs det då en massa mod?

Ibland står det till och med att man måste våga börja prata om marknadshyror. Vad för slags ont förmodas drabba de som visar sådant mod att de törs prata om marknadshyror? Det är ju inte fråga om någon slags skamfylld och smittsam sjukdom precis.

Inte vet jag, det har väl snackats om marknadshyror i årtionden utan att någon drabbats av bannbullor eller fördrivits ur riket.

Problemet är givetvis att alla vet att marknadshyror innebär betydligt högre hyror. Framförallt nu när bostadsbristen ser ut att bli ett normaltillstånd i huvudelen av landets kommuner.

Jag har efterlyst förklaringar till varför marknaden inte fungerar för bostadsrätter. Ingen Hyresgästförening och inget bruksvärdessystem förmörkar himlen på bostadsrättsmarknaden. Det finns en stor efterfrågan på bostäder som rimligen borde leda till ett omfattande byggande där priserna efterhand sjunker så där som det beskrivs att marknaden fungerar i läroböckerna.

Hittills har inga svar inkommit.

Assar Lindbeck tillhör de som menar att det är självklart att man måste hitta en modell för att minska fastighetsägarnas redan höga vinster om man inför marknadshyror. Han har lanserat en del olika förslag på vinstdelningsmodeller.

Jag kan inte påminna mig att jag träffat någon som hävdat att det rakt av går att införa marknadshyror. Det skulle få för stora sociala skadeverkningar när människor tvingas bort från hus och hem.

Därför måste man gå sakta fram när man ska byta befolkning och ersätta de mindre bemedlade med mera bemedlade, menar de.

Så nu skulle jag vilja veta hur ni som förespråkar marknadshyror har tänkt er att själva övergången ska gå till och vad ni menar ska hända med fastighetsägarnas vinstökning.

I dagarna har vi hört politiker från alla partier vara bekymrade över segregationen och dess konsekvenser.

På vilket sätt skulle marknadshyror minska segregationen? Den frågan ska givetvis bara besvara av de som inte vill öka segregationen.

När ni ändå är i farten så skulle deta vara intressant att veta vart ni tycker att de ska flytta som inte kommer att ha råd att bo kvar när miljionprogrammet renoveras och hyrorna höjs med tvåsiffriga belopp?
Här gäller det att komma ihåg att renoveringsstöd från staten enbart betalas till villaägare.
Inga kommentarer: