12 maj 2013

Om elefanter, Assar Lindbeck och Bertil Ohlin (FP)Min hyra är elefanten i rummet. I alla fall enligt Stockholms Handelskammare. På den tiden jag jobbade med missbruksbehandling var det drogmissbruket som var elefanten i rummet. Det tog stor plats, alla var medvetna om det men ingen ville prata om det. Att ge sig på denna elefant gjorde för ont så det var bäst att låta den stå där.

Nu kan jag inte tycka att det är särskilt tyst om den förmodade hyreselefanten eller verkar göra speciellt ont hos dem som är på ständig jakt efter den. I förrgår skrev Handelskammaren i SvD, i går skrev Assar Lindbeck i DN och Fastighetsägarna i SvD och i GP .

Det finns för få hyresrätter, det är tar för lång tid att få en hyresrätt, hyran är för låg, hyresgästerna bor kvar för länge och det hindrar mera välbeställda grupper från att snabbt få en hyresrätt i det område de önskar bo. Så ser den gemensamma elefantanalysen ut med tillägget att Hyresgästföreningen har för stor makt som de använder till att hindra människor från att betala högre hyra (Fastighetsägarna Stockholm).

Det finns för få hyresrätter. Helt rätt. Men det finns för få bostadsrätter och för få villor också. Men det anses inte göra något. Marknaden funkar ju. Har du inte råd så har du inte råd. Sedan är det skit samma om du får tak över huvudet eller inte. Och så borde det vara på hyresmarknaden också tycker elefantjägarna.

Fast vad som ska ske efter införandet av marknadshyror är svårt att veta. Det brukar inte hängas på några konsekvensanalyser.

Jag fick Assar Lindbecks memoarer i present av en förhoppningsfull koncernchef i ett stort privat bostadsföretag


Assar Lindbeck har alltid jobbat för att avskaffa ”hyresregleringen” oavsett hur den varit utformad. Men han skriver också att ”vi var naturligtvis medvetna om att höjda hyror omfördelar inkomster från hyresgäster till fastighetsägare” vilket han såg som ett problem.
Assar Lindbeck har därför lanserat olika modeller för att dämpa effekterna av denna omfördelning som enligt PJ Anders Linder på SvD skulle ge ”ett öronbedövande klirr i fastighetsägarnas kassor”

Avreglering kräver reglering enligt Assar Lindbeck annars får den för många oönskade effekter. Fastighetsägarna får för mycket pengar helt enkelt. Jag vet inte om koncernchefen kom så långt i boken och om han i så fall håller med.Vi fick aldrig ihop en bokcirkel.

En av de modeller Lindbeck lanserade var ”Reversmetoden”. En fastighetsägare som höjde hyran skulle tvingas att överlämna ett skuldebrev till hyresgästen för att delvis kompensera för hyreshöjningen. En hyresgäst som bodde kvar skulle kunna använda sin fordran på hyresvärden till att successivt betala en del av den högre hyran. En hyresgäst som flyttade skulle i stället kunna omvandla sin fordran i kontanter genom att sälja reversen till en bank eller exempelvis till den nya hyresgästen i lägenheten.

Om fastighetsägarna fick ”behålla en del av de högre intäkterna så skulle incitamenten för att underhålla och bygga nya lägenheter öka” skriver Lindbeck. Som idag alltså. Fast utan omvägen över reverser. Hyrorna hålls nere i förhandlingar inte genom reverser och fastighetsägarna får del av de högre intäkterna.

Men idag verkar åtminstone organisationen Fastighetsägarna vara inne på att fastighetsägarna tar hela vinstökningen och så går Anders Borg in med kompensation till hyresgästerna.

Hur som helst så blev ”hyreskontrollen” som Lindbeck kallar den kvar trots årtionden av försök att få bort den. Senaste gången räddades den av Bertil Ohlin (FP) som enl Lindbeck upprördes över att regeringen inte avsåg att dra in en del av fastighetsägarnas vinstökning i samband med avvecklingen. Så Erlander drog tillbaka förslaget också därför att Cecilia Nettelbrandt (FP) varnade för de stora hyreshöjningar som följa av en fri hyressättning.

Bertil Ohlin (FP) räddade den svenska hyressättningsmodellen

Så nog har den svenska hyressättningen varit på tapeten men den har bestått provet. Hyror har förhandlats i hög- och lågkonjunktur och efter skatteuppgörelser av skilda slag och innehåll och det som återstår nu är snarast en rejäl skatteförbättring för hyresrätten. Det blir billigare för Anders Borg och ger fler bostäder än att gå in med bostadsbidrag för att kompensera hyresgästerna för de höjda hyror som följer av en avreglering.

Inga kommentarer: