31 maj 2013

EU kommissionen strikes again, SlimCityEUBostadsmarknaden fungerar inte, det byggs för lite i Sverige anser EU kommissionen och det har de förstås rätt i.

Nu gäller det bara att hitta syndabockarna och sätta åt de skyldiga så att det blir lugn och ro i Bryssel eller under den vecka varje månad de lägger 200 miljoner årligen på att vara i Strasbourg.

Så kommissionens lägger upp en spelplan som är en avancerad och fördjupad form av monopol eller SlimCity där medlemsländerna kan flytta lite pjäser, ta bort några eller lägga till lite nya.
Så det är fritt fram att ta bort lite avdragsrätter, lägga till lite fastighetsskatt, minska hushållens låneskulder, ta bort lite konsumentskydd, öka fastighetsägarnas vinster mm.
Några människor finns för säkerhets skull inte med, det skulle bara förmörka spelglädjen och komplicera spelet.

Hyresgästerna som fenomen kvalar snabbt in bland de skyldiga. De lämnar ”ogärna lägenheter där hyran är relativt låg” som Johan Schuck uttrycker det i DN idag.

Jag vet inte riktigt vad en låg hyra är. Själv betalar jag 8 943 kr/mån för 59 kvm och jag vill ogärna flytta trots att jag därmed utgör ett irritationsmoment för EU, DN och SvD

Och ändå är jag inte i närheten av de som bor i nybyggda hyresrätter. Vad sägs om 14 100 för 77 kvm? Hur mycket mer ska det kosta innan EU, SvD och DN blir nöjda?

Men receptet mot mitt och andras tilltag är givetvis att hitta ett sätt att få oss att lämna våra lägenheter vilket EU kommissonen också rekommenderar.

Det mest effektiva sättet är att höja hyran så att det blir omöjligt att bo kvar. Om man bara höjer hyran till smärtgränsen så kan ju flera få för sig att bo kvar och då blir det minuspoäng från kommissionen nästa år igen. Hyresgästernas boendetrygghet hotar svensk ekonomi och bör därför ersättas med olika inslag av otrygghet. Det är en av alla spelmöjligheter i SlimCityEU.

Om den ”ålderstigna hyresregleringen” skriver Maria Ludvigsson i SvD. Jag vet inte det jag. Den nya lagen trädde i kraft 2011 och två år är väl ändå inte mycket till ålder. För övrigt medförde den nya lagen att Fastighetsägarnas tog tillbaka sin EU anmälan. Alla voro nöjda, regeringen, EU, Fastighetsägarna, SABO och Hyresgästföreningen.

”Mycket talar för att Hyresgästföreningen uppfattar rådets framställan som en förolämpning” skriver Maria Ludvigsson i SvD. Själva föreningsformen har nog svårt att bli förolämpad däremot tror jag att medlemmarna kanske inte känner sig förolämpade lika mycket som de känner sig otrygga och ständigt utsatta.

”Samtidigt ska vi ha regler som säkrar hyresgästens trygghet och rättigheter. På alla marknader där den ena parten är i beroendeställning och har mindre information, behövs ett starkt skydd. Hyresrätten ska vara en trygg boendeform med stabila villkor”.

Vem sade detta? Jo men visst var det Anders Borg.

Nu får vi se hur trygg och stabil han själv är i relation till EU.

Inga kommentarer: