25 mars 2010

Gotländsk gräddfil


Gräddfil är hett på Gotland. Denna gång handlar det inte om kändisar som vill bygga på strandskyddat område. Nu handlar det om företag som tycker att bostadsbristen är ett hot mot Gotlands tillväxt.
Får man inte den bästa möjliga personal till turistnäringen får kunden sämre service vilket drabbar Gotland och dess tillväxt, säger Lenta på Munken enligt tillväxtgotlandbloggen..

Tillväxt Gotlands verksamhetsledare Tiina Mykkänen anser att politikerna på Gotland måste fatta obekväma beslut. Hon efterlyser en sorts "gräddfil" - förturer i bostadsköer och dagisköer på Gotland för personer som vill flytta hit från fastlandet. Om öns beslutsfattare vill ha tillväxt på Gotland är det bland annat sådana beslut som måste tas, anser Mykkänen.

Inte för att jag förstås vad som händer med öns egen tillväxtpotential, de unga som redan bor på ön, när det kommer gräddfilsåkare från fastlandet och susar förbi i bostads-och dagiskön.

Det är ju bostadsbrist i hälften av landets kommuner. Det går inte att rekrytera kompetent personal till vare sig skolan, turistnäringen eller industrin där heller.

Skulle detta Gotländska gräddfilsrecept få spridning på alla ställen där bostadsbristen hotar tillväxten så skulle det bli lite rörigt. Om alla som flyttar in går före de som redan är på plats så får väl de i sin tur ta gräddfilen till en annan kommun som också har bostadsbrist och behöver arbetskraft.

Det vore väl bättre att satsa på flera filer. Om landets alla näringsidkare, landsting och kommuner gick ihop om en tillväxtsverigeblogg och satte lite tryck på behovet av bostadsbyggande så kanske kanske politikerna skulle se att jobbpolitik och bostadspolitik hänger ihop.

1 kommentar:

Anonym sa...

Rättvisefrågan är svår.....frågan är om det är rättvist att sätta alla i en enormt lång kö och låta dem med pengar till svartkontrakt slippa före?

Visst detta är inte enligt lagar och regler men det är tyvär hårda fakta i stockholms hyresrättsmarknad.
Mvh
Jonas