31 mars 2010

Man måste kunna kompromissa om man vill komma någon vart

Idag satsar jag på att X2000 tar mig till Malmö och att ev radioskugga inte hindrar mig från att lägga ut bloggen.

Igår skrev jag att förslaget till regler för allmännyttan och hyressättningssystemet
”kommer att bli omdebatterad, kritiserad av några, hyllad av andra och den kommer att väcka frågor. ”

Inget konstigt i det. Det är 139 sidor text att ta in, värdera, tolka och ha synpunkter på. Alla har säkert inte hunnit med det, förslaget kom kl 11 igår.

Men det har varit många turer sedan Fastighetsägarna anmälde Sverige och den svenska modellen till EU kommissionen. Många formuleringar har sett dagens ljus för att sedan försvinna in i dunklet vilket inte hindrar att en del av dem lever kvar i debatten.

Men de formuleringar som nu gäller är de som ligger på riskdagens bord. Det finns en hel del i övrigt att önska i förslaget tycker vi.
Det tycker med stor säkerhet också Fastighetsägarna som drömde helt andra drömmar om vad deras anmälan till EU skulle leda till än vad som nu blivit fallet.

SABO har också synpunkter som inte finns tillgodosedda och SKL (Sveriges kommuner och Landsting) är sällsynt missnöjda. Det framgick med all önskvärd tydlighet igår när Håkan Sörman, vd, framträdde på SABO:s konferens. SKL kan inte för sitt liv förstå varför bolagen inte ska få lämna ifrån sig sina vinster utan en massa begränsningar.

Det skulle de förstå om de satt på vår sida förhandlingsbordet. Det finns mycket goda skäl till varför lagstiftaren ska låsa in pengar i bostadsbolagen. De ska göra nytta för hyresgästerna och husen.

Det är inget konstigt med att vi inte är fullständigt nöjda någon av oss. För detta är en kompromiss mellan olika intressen. Det är inget konstigt med det heller. Kompromisser är en del av den svenska modellen.

Framför oss ligger mängder av förhandlingar och kompromisser. Så har det varit och så kommer det att fortsätta vara.

Vi är i huvudsak nöjda. Nu ska vi jobba på att få bort det vi inte är nöjda med.

Om någon istället vill att marknaden ska sätta hyran så är det upp till dem precis samma sak gäller givetvis dem som vill att riksdagen ska reglera hyrorna. Vi övriga som anser att vi ska fortsätta förhandla hyran kämpar på med den uppgiften.

9 kommentarer:

Anonym sa...

som sagt...Ja billigare lär det ju inte bli...

Citat ur: Proposition 2009/10:185 Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler

"7.4 Affärsmässiga villkor

Regeringens förslag: Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer.

Bolagen ska ha marknadsmässiga avkastningskrav, vilket innebär att bolagen ska undantas från självkostnadsprincipen och förbudet mot att driva företag i vinstsyfte i kommunallagen (1991:900)."

Sedan dyker ordet "Hyresmarknad" upp rätt ofta.

- Notera att HGF fortfarande hänvisar till planhyra... jag menar "bruksvärdeshyra".

Anonym sa...

och

Sedan står det en passage om att det skall finnas sk "övergångsregler" så att höjningarna inte kommer för fort. Och att folk skall tvingas flytta av ekonomiska skäl - för fort.

I propositionen nämns 5% som en rimlig maxhöjning per år. Givet att inflationen är runt 2%.

Hur länge har ni råd att bo kvar i hyresrätt Stockholmare?

5% om året är över 20% höjning på 4 år. Slå på en miniräknare: Din nuvarande hyra * 1,20

Anonym sa...

Nej Barbro

Detta är inte lyckat. Det är inte en svensk kompromiss att så totalt ge efter fastighetsägarintressen.

Att släppa självkostnadsprincipen för allmännyttan (med sina brister) till affärsmässighet och marknadsmässig avkastning är förfärligt. Det gör förhandlingssituationen omöjlig. Allt sådant som kalkylgranskning och bokslutsgranskning blir ju ointressant. Det enda som återstår är att bedöma om bostadshyran är en rimlig affär för hyresgästen. Och vi har mycket lite att sätta emot när fastighetsägaren säger att den kommer att gå att hyra ut.

Förslaget att man ska få jämföra hyror med privatbostäder låter skenbart enkel. Men är du medveten om hur mycket högre privathyrorna har blivit? Är du medveten om hur effektivt fastighetsägarna redan jobbar för att hitta för fastighetsägarna bra jämförelseobjekt? Är du medveten om uppsaxningsmöjligheterna vare sig det nu står påtagligt eller endast obetydligt i hyreslagen?

Och är du medveten om hur stark kritik som privatförhandlarna redan har fått här i Göteborg för svagt arbete, dåliga underlag och dåligt förankrat arbete? (Ett antal förtroendevalda har i protest lämnat sina uppdrag, några är inte ens medlemmar längre).

Jag förstår att du har satsat prestige i den här överenskommelsen. Jag skulle ha önskat att det hade funnits en ordentlig diskussion i organisationen innan du gick ut med den. Jag skulle ha önskat att det hade funnits tydliga underlag som visar vad olika delar betyder.

Jag förstår att du nu har svårt att ändra dig, även om regeringens förslag ju avviker en hel del från ditt eget.

Men Barbro, nu är hyresgästernas väl och ve mycket viktigare än din prestige. Det har under året kommit fram så mycket, enligt min uppfattning berättigad, kritik mot uppgörelsen med Sabo och sedan regeringens förslag.

Så det är nu dags att göra helt om och istället försvara det system vi har idag. Den politiska situationen med ett snart val och ett möjligt maktskifte gör det möjligt att byta fot.

Gör det Barbro, det är viktigare än din prestige.

Gör du det inte kommer du att gå till historien som en av de som rev sönder den sociala bostadspolitiken.

Cecilia Karlsson

Anonym sa...

Hej Barbro! Ser med stor oro på att Allmännyttan inte ska vara den "normgivanade" i hyresförhandlingarana.
Med all sannolikhet kommer detta att spä på den utsatthet som redan råder för alla dem som nu bor som hyresgäst i bostadsrättsföreningarna. Att Allmännyttan haft en roll i hyresförhandlingarna ska vi vara tacksamma för. Detta har bidragit till att bostadsrättsföreningarna inte har kunnat göra hur som helst med hyresgästerna, t.ex. när de som äger fått fått sina ränteproblem på sina egenvalda tagna banklån, eller vid allmän misskötsel av ekonomin.

Det är demokratiskt viktigt att människor som valt att inte spekulera i sitt boende inte ska bli drabbade av andras misstag. En demokratifråga i högsta grad! Stå på Er! Kramar från Annika, Socialdemokraterna.

Anonym sa...

Glad Påsk alla hyreGÄSTer - hoppas att ni har råd att bo kvar nu med det nya hyressystemet.

farbror Frej sa...

"Glad Påsk alla hyreGÄSTer - hoppas att ni har råd att bo kvar nu med det nya hyressystemet."

"HyresGÄST" är nästan alla - i en eller annan form. Själv har du kanske hyrt 7-siffriga bolånepengar av banken, utan att amortera nämnvärt. Det är väl en form av hyreskontrakt (av pengar). Googla (och läs) E24-artikeln "Bolånekunder utan skyddsnät".

Artikelcitat: "I mitten av 1990-talet sprack fastighetsbubblan i Sverige. [...] Bankerna var i kris och ansåg sig tvingade att bryta lånelöften, även i vissa fall då låntagarna skötte sina betalningar." (!!)

Inom överskådlig tid går styräntan upp till minst 3% och mer. Boräntan lägger sig alltid högre än styrräntan. Och bankens räntemarginalkrav för nya bolåneintressenter ligger i sin tur alltid högre än den aktuella boräntenivån. Har man inte råd att fortsatt hyra pengar för att köpa bostad så blir det inga lånelöften.

Barbro Engman sa...

Anonym1. Skriver att ”Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer”. Det är ett riktigt citat och dessutom ett viktigt sådant. Förutom att de kommunala bolagen redan idag bedrivs affärsmässigt, något jag har svårt att tro att någon kan tvivla på, så är denna skrivning ett klargöran-de i rätt riktning. Det hade kunnat stå affärsmässiga grunder och inte affärsmässiga principer. För enligt affärsmässiga grunder ska lokaltrafik, turism, lokaler mm som ock-så är verksamhet som bedrivs på en konkurrensutsatt marknad drivas. Detta beslöt riksdagen förra året. Det innebär bl a att de ska maximera sin vinst. Detta synsätt ska inte gälla de kommunala bolagen, för de gäller en särlagstiftning.
Om man läser längre i texten i proppen hittar man ett kapitel som beskriver motiven till att bostadsbolagen inte ska drivas i vinst syfte utan ha ett allmännyttigt syfte. Det allmännyttiga syftet ska alltid vara överordnat står det också. Detta innebär att det finns begränsningar för bolagen ”affärsmässighet”. En sådan begränsning är hyreslag-stiftning. En annan är begränsningen av värdeöverföringar. Den största begränsningen är ändå att de ska agera utifrån sitt uppdrag som samhällsaktör och ha ett långsiktigt perspektiv på sitt agerande.
Bolagen har redan idag avkastningskrav. Avkastningskraven ska stå i relation till de uppdrag de har.

Barbro Engman sa...

Anonym2, skriver att det införs en skyddsregel. Det är riktigt och det är bra. Skyddsre-geln ska vara till för att skydda hyresgästerna från oskäliga höjningar. Det inträffar nu och det kommer förmodligen att inträffa att man i vissa lägen måste kunna skydda hy-resgästen. Anonym2 har helt missuppfattat denna skyddsregel som är till för hyres-nämnden som ibland ska bedöma skäligheten i en fastighetsägares krav. Det är inte alls fråga om att det införs något slags index där hyrorna ska höjas på det sätt du beskriver. De årliga hyresförhandlingarna med allmännyttan kommer att gå till som idag.
Anonym3. Fastighetsägarna gick till EU för att få marknadshyror. De har vunnit en enda seger att de får förhandla hyrorna på egna meriter. Inga förändringar sker i den riktning som de velat, fria inflyttningshyror, efterfrågespåslag mm.

Barbro Engman sa...

Cecilia, de privata hyrorna är högre tack vare att vi har haft ett system där allmännyt-tan varit tak. Hyresnämnden har och ska även i fortsättning bortse från de högsta hy-rorna när de gör jämförelseprövning. Det görs inga förändringar i bruksvärdesfaktorerna eller viktningen av dem.
Jag har inte satsat någon prestige i detta. Ända sedan fastighetsägarna anmälde Sverige till EU kommissionen har det stått klart att det skulle komma att bli förändringar. Hyresgästföreningen lokalt, regionalt och lokalt har slitit för att försöka få till stånd ett resultat där vi även i fortsättningen skulle ha allmännyttiga bolag, förhandlade hyror, bruksvärdessystemet mm. Med tanke på alternativet så är detta en stor framgång. Vi lever i en tid där sjukvården säljs ut, där apoteken säljs ut, där skolor säljs ut och där samhällets engagemang minskar. Vår mycket befogade rädsla var att bostadspolitiken skulle gå samma öde till mötes. Nu blev det inte så.
Vad en ny regering tänker göra eller inte göra vet inte jag, de kommer i alla fall inte att riva upp den här lagstiftningen enligt vad de meddelat. Dessutom ligger det utom hyresgästföreningens makt att hindra att någon regering, oavsett färg, från att lägga de förslag de vill. Vår uppgift är att göra det allra bästa oavsett regering.
Dessutom har jag väldigt svårt att försvara det system vi har idag. Det har mängder av brister och det behövdes en reformering. Sedan önskar jag givetvis att livet hade varit enklare, då hade vi kunnat fatta alla beslut själva. Tyvärr ligger makten hos EU, reger-ingen och riksdagen. Då kan man välja på att stå kvar där man står och säga nej och åter nej eller så får man lov att inse realiteter och göra sitt yttersta för att påverka makten så att hyresgästerna får så bra villkor som möjligt.
Om någon har eller kommer att riva ner den sociala bostadspolitiken så inte är det jag. Vi har däremot med gemensamma krafter lyckats förhindrat att den totalt gick i kras. Det är jag väldigt stolt över. Vad hade hänt om inte hyresgästföreningen hade agerat?
Fastighetsägarnas anmälan låg i EU, regerings utredare hade föreslagit att de allmän-nyttiga bostadsbolagen inte skulle vara allmännyttiga utan drivas enligt principen om den private marknadsinvesteraren, att hyrorna skulle höjas ända tills efterfrågan upphörde och att vi skulle ha fria inflyttningshyror. Har ni glömt det?