12 mars 2010

Varför ska man behålla ett hyrestak som läcker?

Det finns utrymme för hyresstopp, skriver vänsterpartiet i Stockholm i ett pressmeddelande igår.

Alldeles utmärkt, men tyvärr har vänsterpartiets inflytande över hur de kommunala bolagen i Stockholm agerar vid förhandlingsbordet uppenbarligen varit ytterligt begränsad. Inte minsta lilla spår av någon hyresstoppsinställning har gått att spåra upp hos de stora och mäktiga kommunala bolagen i Stockholm.

Tvärtom så står hyreshöjnings- och avkastningskraven som spön i backen. Våra förhandlare har det osedvanligt kärvt och tufft varje gång hyrorna i Stockholm ska klaras ut. Det är inte som med det privata bostadsbolaget Botrygg AB som säger att ”det har gått bra för bolagen i år och det ska komma hyresgästerna till del”.
Det är inte som att förhandla med Alebyggen heller.
Där råder samma inställning som hos Botrygg AB och hyresförhandlingarna kärvar inte på samma sätt och slutresultatet av förhandlingarna blev noll i höjning. För noll eller måttliga höjningar har det blivit på många håll detta år.

De allra mest svårförhandlade är de kommunala bolagen i Malmö, Göteborg och Stockholm, där två av dem har röda ägardirektiv vilket inte innebär någon som helst annan attityd i förhandlingshänseende än i det blå Stockholm.

”Om regeringens förslag om att frånta allmännyttan dess hyresnormerande roll antas kommer det att bli ännu värre (med höjningarna min kursivering). Ett faktum som är viktig att hålla i minnet inför höstens val”, säger Ann-Margarethe Livh i pressmeddelandet.

Hyresgästföreningen genomförde för några år sedan ett jätteprojekt i hela landet som gick under namnet NOTAN. Vi hade konstaterat att hyrestaket börjat läcka betänkligt det framstod mer och mer som ett fuskbygge och vi bestämde oss för att granska läckorna.

Vi fick våra misstankar bekräftade, den hyresnormerande rollen hade urholkats och hyresgästerna fick på sina hyror betala allehanda annan kommunal verksamhet. Så kan det gå när bolagen går från att vara stiftelser till aktiebolag för att numera ingå i koncerner där möjligheterna att föra pengar från en verksamhet till en annan är väldigt stora.

I Stockholm till exempel medgav den hyresnormerande rollen att bolagen tvingades föra över flera miljarder av hyresgästernas pengar till kommunen. Vi överklagade och förlorade. Det innebär också att det skett stora överföringar till de privata fastighetsägarna som ju automatiskt fick samma hyror som de kommunala bolagen utan att de för den skull fick lämna ifrån sig några pengar till kommunen. De fick täckning för kostnader de aldrig haft.

I dagarna har vi överklagat ett ärende i Alvesta där kommunen tycker att hyresgästerna med sina hyror ska bekosta en simhall. Vi har överklagat och drivit rättsprocesser i kammarrätten och regeringsrätten i mängder av fall där hyresgästerna fått betala dyrt på hyreslappen för att regelverket med tiden har urholkats.

Så en fråga till Anne-Marie Livh, varför vill du behålla ett hyrestak som stått hyresgästerna så dyrt?

Eftersom blogginlägg ska vara korta, sägs det, så återkommer jag gärna till varför vi anser att fastighetsägarna ska sluta åka snålskjuts på de kommunala bolagen och förhandla på egna meriter.

Dessutom har både vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet sagt att de inte tänker riva upp de förslag som riksdagen snart ska ta ställning till.

Vi står bakom det förslag som riksdagen ska ta ställning till utom på några punkter och där skulle vi behöva hjälp av oppositionen i riksdagen.

8 kommentarer:

Fredrik sa...

Sedan kan man ju lätt tillägga att det INTE är en mänsklig rättighet att bo subventionerat på bästa läget.

Är centrala lägen, goda kommunikationer och balkong en bristvara och det som flest efterfrågar så SKA det kosta.

Det är det enda sättet att reglera de missförhållande som råder på plan... jag menar hyresmarknaden just nu.

Och det har ni på HGF tagit fasta på - bra! Nu kommer marknadshyrorna även i Stockholm och det kommer alla tjäna på.

Barbro Engman sa...

Fredrik, du verkar så lycklig så jag vill ogärna göra dig besviken men jag måste, det blir inget system med marknadshyror. Bruksvärdessystemet kommer även fortsättningsvis att gälla.Det framgår av det förslag som riksdagen snart ska behandla.Inga förändringar när det gäller vilka bruksvärdesfaktorer som ska spela roll i hyressättningen föreslås.

Anonym sa...

Som en av ansvariga förhandlare i Malmö måste man konstatera att kommunen misslyckat med att informera företagsledningen om de rödgröna ägardirektiven. Kommunen måste därför styra upp sitt bolag på ett bättre sätt så vi slipper att konsultera HMK varje år. Och HMK måste väga in vad ägardirektiven säger när man kommer med ett utlåtande.

Peter Nilsson

Nicklas sa...

Barbro:

Kalla det "Plätthyra", "ohyra", "bruksvärdeshyra" eller "Planhyra".
Det är semantik.

Alla som läser förslaget från er fattar ju vad som avses och vad effekten är.

Men blir ni lyckliga av att kalla den något annat så är det ju bra för er.

Vi andra - vi som skall betala - har fattat. En annan kommentar som man kan ta upp igen: Det är rätt målande hur ni kan lägga fram förslaget till beslut utan att göra en analys över effekterna.

Stockholmsmodellen = marknadshyra

Urban Jönsson sa...

I vår kommun har vi en vänsterpartistisk ordförande i det allmännyttiga bostadsbolagets styrelse. Men det spelar ingen roll, väl där bedriver han ändå en blå politik. Det är kanske något i själva stolen som han sitter på?

Ann-Margarethe Livh sa...

Visst är det problematiskt om det börjar regna in, men lösningen är att laga taket, inte att riva det.

Så blir det självklara retoriska svaret på din direkta fråga till mig. Men om man ska svara lite mindre bildligt.

Det finns stora problem i dagens lagstiftning som gör det möjligt för hyresvärdar att göra stora vinster. Men lösningen kan inte vara att man slopar lagarna och låter hyresvärdarna sätta hyrorna fritt. Istället bör vi tillsammans jobba för att ett hyrestak inte läcker genom. Och därmed ge fler människor möjlighet att bo till ett vettigt pris.

Ann-Margarethe Livh, (V) oppositionsborgarråd Stockholms stad

Barbro Engman sa...

Anne-Marie, bra att du sett att det läcker. Det blir intressant att se hur lagningskittet kommer att se ut.

Ingen vill att "man slopar lagarna och låter hyresvärdarna sätta hyrorna fritt" Det kommer inte att läggas ett förslag på riksdagens bord om vare sig slopad lag eller att fastighetsäagarna ska få sätta hyrorna fritt"
Riksdagen kommer att få ett förslag till lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Bolagen ska ha ett allmännyttugt syfte och begränsingar för sina värdeöverföringar. Hyrorna ska även fortsättningsvis sättas i förhandlingar mellan parterna utifrån det bruksvärdessystem vi haft i 40 år, inga ändringar föreslås därvidlag. Men de privata fastighetsäagarna ska inte längre kunna åka snålskjuts på de allmännyttiga bolagen hyror,det är nytt.
I nästa pressmeddelande vore det bra om det framgick att ni inte vill behålla dagens hyrestak

utsatt hyresgäst sa...

När en ort töms på sin befolkning fylls en annan på. Båda får problem! Boendet är en viktig regionalpolitisk fråga och därför en statlig angelägenhet.

När socialdemokraterna återtog makten 1994 gjorde de inget åt Danellsystemet, och slog in på en väg bort från det ekonomiska ansvaret för bostadsförsörjningen.

Vi måste ta lärdom av historien. När staten efter andra världskriget gick in och stod för de ekonomiska riskerna blev allmännyttan en angelägenhet för alla. Hur allmännyttans framtid kommer att se ut beror inte bara på hur företagen sköter sig. Lika avgörande är om det finns en politisk vilja att skapa ett regionalt, ekonomiskt och socialt fungerande Sverige.

Som jag ser det är det endast Vänsterpartiet i Stockholms stad som verkligen förstår sig på bostadspolitik.