03 mars 2010

Öppen för förslag?
I dag kl 13.00 bär det av till Anders Borg som vi ska pigga upp med några genomtänkta och rediga skatteförslag för att hyresrätten ska kunna både byggas, utvecklas och stå sig i konkurrensen. DN debatt idag.

Det hela började den 25 januari 2001.
Då enades Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna om ett gemensamt utvecklingsavtal för hyresrätten.

Inledningsvis skulle vi jobba för:
dels hur IT kan användas på bästa sätt i hyresboendet för att öka dess konkurrenskraft,
dels hur tryggheten i hyresboendet kan utvecklas,
dels hur hyresrättens konkurrenskraft kan utvecklas genom att fästa ökad vikt vid este­tik, miljöaspekter och boendemiljön,
dels hur hyresgästernas inflytande över sitt hyresboende, individuellt och gemensamt i ett hus, kan utvecklas.

Och det har vi jobbat med, håller på att jobba med och kommer att fortsätta att jobba med.

Vi tar också ett gemensamt ansvar för hyressättningsarbetet och är överens om villkoren för detta.
Det gäller att sammanväga våra olika intressen och hitta den balanspunkt där samtliga parter kan enas. Det är en balansakt i den högre skolan, hittar man inte rätt så kommer det inte heller att hålla.

Inte är det lätt inte. Vi har en hel del motstridiga intressen.

Men vi är också organisationer vars främsta uppgift är att förhandla. Då måste vi också fullgöra vårt uppdrag och komma fram till lösningar även på de svåra frågorna.

Den fråga vi senast gett oss i kast med, som vi enats om och som vi skrev om redan 2001 är ”att hyresrätten skall få motsvarande skattemässiga och andra legala förutsättningar som andra upplåtelse former”.

Jag utgår ifrån att Anders Borg blir glad när medborgarna lagt pannan i djupa veck och hittat lösningar som kan bringa ordning och rättvisa på bostadsmarknaden.

I morgon kommer jag att rapportera om Anders Borg blev glad, mycket glad eller mittemellan.

5 kommentarer:

Stefan i Bagis sa...

Hej Barbro

Jag såg att du och den gamle kommunisten Lars Ohly båda tycker att rotavdraget skall bort.

Resten av sverige tycker inte så.

Kommentar?

Barbro Engman sa...

Nämen vad har du fått det ifrån, inte tycker jag att ROT avdraget ska bort, jag tycker att det ska gälla hyresgästerna också.

Erik Gertkvist sa...

Några inte oävna förslag, även om bostadsmarknaden i Sverige är så sönderreglerad och går in i så många andra sektorer (bank och bygg, kommunal planläggning samt PBL - bara för att ta några exempel) att det får den gordiska knuten att framstå som lättlöst.
Kommunala bostadsföretag anser jag bör _tvingas_ att fondera för framtida underhåll - annars kommer nästa generation skattebetalare få finansiera dagens underlåtenheter.

En konkret invändning: fabriker betalar inte skatt på sina maskiner, helt riktigt. Men betalar inte hotell och konferensanläggningar, som använder sina fastigheter för verksamheten, fastighetsskatt? I så fall bör även hyresföretag betala fastighetsskatt.

Sedan tycker jag att en rejält avreglerad bostadsmarknad, där såväl hyresreglering som möjligheterna att överklaga bygglov i oändlighet tas bort, är att föredra. Men det vore ohövligt att be dig såga av grenen du sitter på ...

Anonym sa...

Äntligen ett genomtänkt förslag för hyresrätten/hyresgästernas rätt. Varför är det såna mottsättningar mellan borätt och hyresrätt. Vi sitter ju i samma båt dvs behöver någonstans att bo.
Vi borde jobba på att se gemmensammheten i stället. som det nu är icke konstruktivt.
Mvh M

Stefan i Bagis sa...

Barbro

Tack för förtydligandet!
Då var Ohly ensam igen - som han brukar.

Inte ens HGF kan ju tycka som han

Mvh

Stefan