26 mars 2010

Planeringsoförmåga


Att marknadens besitter en sällsynt förmåga att fixa det mesta är det många som är helt övertygade om. De låter sig inte så lätt nedslås av marknadens många misslyckanden.

Marknaden förmodas skrida till verket och ordna byggande och boende till det bästa för alla om de bara blev befriade från kundernas krav på rimliga hyror, byggregler, skatteregler, arbetsmiljökrav och en hel del av plan- och bygglagens bestämmelser.

Fast så kommer det aldrig att bli. Politiken har till uppgift att värna samhället och dess funktioner och måste därför lägga sig i ett och annat.

Man kan inte bygga hus hur som helst och var som helst. Hus måste byggas så att de står upp även när det snöar och blåser, skolor och dagis måste finnas, tåg fordrar spår, affärscentrum fordrar planering osv.
Nu rasar det tak och spåren fryser trots byggregler och samhällets behov av att tågen tar sig fram även i ett snöigt landskap.

Så visst brister det emellanåt i samspelet mellan samhällsbehov och verklighet.

Men skolor finns det till 7 åringarna när de kliver in till sin första skoldag. Ingen ser häpen ut och tvingar eleverna att sitta två i samma bänk eller köpa en bänk svart.

När 7 åringarna blivit 20 år ser alla häpna ut. Var kommer alla dessa ifrån med sina krav på en bostad, man tvingar de att tränga ihop sig i andrahandslägenheter eller köpa lägenhet svart. Detta gäller förstås inte de som valt föräldrar med stålar på banken. Den växande bostadsrättsmarknaden fyller deras behov.

Man får fortsätta att hoppas att samhällets planeringsförmåga utvecklas och att man förmår använda all den befolkningsstatistik som är tillgänglig så häpnaden blir lite mindre och lägenheterna lite fler.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Barbro

Nu har du allt stollat till det.

Jag läser i ETC att du tycks tro att det ska bli billigare i privatbeståndet när allmännyttans hyrestak tas bort.

Det är ju precis tvärtom.

När allmännyttan som tak tas bort behöver inte privata jämföra med dem utan kan jämföra med varandra. Som vanligt går det bra att i hyresnämnden jämföra med de dyraste. Och de ligger en bra bit över allmännyttan på de flesta platser.

Ett sådant system kan bara bli dåligt för hyresgästerna.

Få rättar till läckor i ett tak genom att ta bort det, det har aldrig gått bra hittills.

Torsten Andersson

Barbro Engman sa...

Hej Torsten, de privata hyrorna ligger redan idag högre än allmännyttans hyror. Eftersom allmännyttans hyror ska vara norm har lagstiftaren ansett att de privata bör få ligga över "taket" med ca 5%.
Hyresnämnden ska bortse från de högsta hyrorna när de gör jämförelseprövningar, så är det idag och så ska det fortsätta vara.