31 mars 2009

En byggdelegation för alla


Ett av allför få pågående bostadsbyggen i Hammarby sjöstad.

Bo bra hela livet heter äldreboendedelegationens betänkande. Där står att antalet personer som är 85 år och äldre kommer att öka kraftigt. Och det måste till inte bara fler utan också bra bostäder för dem. Det är alldeles riktigt tänkt. Det är sådant ett samhälle måste klara av.

Bo bra hela livet borde betyda att man ska bo bra också i början av livet. 1,1 miljoner barn föddes mellan 1985-1994. De kommer också att vilja bo. Frågan är hur det ska gå till. Ingen ungdomsboendedelegation har ännu sett dagens ljus och byggandet är rekordlågt. Det är dags för en byggdelegation som kan klura ut hur vi ska kunna ge alla tak över huvudet. Allihop. Det är sådant ett samhälle måste klara av.

4 kommentarer:

Tobias sa...

Det fanns ju faktiskt nästan en ungdomsboendedelegation - Boutredning om unga på bostadsmarknaden. Men den lades ner 2007. Hepp.

Anonym sa...

Du kanske skulle börja med att ordna bostäder åt dagens befolkning innan du börjar oja dig om morgondagens.

André Johansson sa...

Jag tycker att det vore utmärkt om man undertecknade sina kommentarer med åtminstone en signatur. Ett namn eller ett alias. Vad tror ni anonyma om det?

Erik Normark sa...

Bra idé!