03 mars 2009

Saltsjöbadsandan och hyresmarknaden


Parterna framför Grand Hotell i Saltsjöbaden

Hyresgästföreningen, 85 år, konfererar i Saltsjöbaden på Vår Gård, 84 år. Saltsjöbadsavtalet, 71 år, skrevs under på Grand Hotell i Saltsjöbaden på andra sidan järnvägen.

1935 var regeringen inne på att förbjuda vissa typer av fackliga aktioner. Saltsjöbadsavtalet slog undan fötterna för sådana försök och förde makten över spelreglerna till de förhandlande parterna. Även nutida regeringar är emellanåt inne på att lagstiftning skulle vara en metod att få ordning på tvistande parter. Tvistande parter blir bara otvistande parter om de får tvista klart om hur de ska lösa sina tvister. Det visar om inte annat den långa hållbarhetstid som samarbetsavtal har. Lagar har ett kort bästföredatum och håller fram till nästa riksdagsval när nästa gäng ska upp till bevis.

Kranarna i duschen verkar också ha några år på nacken. De är snygga, men det var en konst att blanda kallt och varm vatten så att man kunde står där utan att bränna sig eller frysa ihjäl. Kranarna kanske är designade för att klargöra för besökare i Saltsjöbaden att Saltsjöbadsandan kräver gott handlag av både blandaren och de inblandade. Förhandlingsuppgörelser ska man inte bränna sig på eller frysa ihjäl av. Förhandlingsuppgörelser ska hålla en behaglig temperatur för alla. Då håller de över tid.

Det gäller även på hyresmarknaden. Så om regeringen gör som regeringen gjorde 1935 och håller sig borta från de förhandlande parterna kommer det att gagna alla och hålla över tid. Om inte parterna kan komma överens så kan ingen annan göra det i deras ställe. Sånt håller aldrig.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Man bara häpnar över Barbro Engman.
Sådana ordföringar skall vi inte ha!

I senaste numren av Mitti Södermalm, Vasastan och Kungsholmen uttalar sig Barbro Engman. Bland annat: ”Jag förstår inte att de (innerstads-föreningarna) är arga på mig. Hyressättningen i innerstan har halkat efter i årtionden. Den måste komma ifatt.”

Det är just den typen av uttalanden som totalt sänker förbundsordföranden.

Varken riksförbundet eller region Stockholm har lyckats göra någon översikt av hyrorna i Stockholm. Varken hur det är idag eller hur det varit sedan årtionden. Än mindre har det förts någon diskussion om hur de bör vara och följaktligen har det inte heller fattats några beslut om inriktningen.

Ändå gör Barbro Engman sådana kategoriska påståenden!

Hur kan hon göra det och varför gör hon det? Ja, det är fullständigt obegripligt. Ska inte en förbundsordförande vara sakkunnig, påläst och välförankrad? Jovisst, ska hon (han) vara det. Att prata ut i luften är inte trovärdigt. Att påstå saker utan att veta är inte trovärdigt. Att inte ha ett sakunderlag och en intern diskussion/beslut att falla tillbaka på är inte trovärdigt.

Antagligen pratar Barbro Engman för att tillfredställa några andra intressen än hyresgästernas.

Det är anmärkningsvärt. Det är oss hyresgäster hon skall försvara och det är våra uppfattningar hon skall föra fram.

Eftersom hon inte ens tycks förstå detta ska hon inte vara kvar som ordförande.

Avgå Barbro Engman!

B L

Anonym sa...

Vad väljer du B L, marknadshyra eller en hyra enligt bruksvärdessystemet?

I Stockholms innerstad har man nämligen haft ett eget system som man inte får välja på längre.

Nu står slaget mellan de två alternativen ovan och det vore väl tråkigt om Stockholms innerstad fällde ett system som fungerat bra i resten av landet länge (bruksvärdessystemet) så att konsekvensen blev marknadshyra för alla i hela landet?

Det är vad regeringen med flera vill ha nämligen och nu kan de peka på hur dysfunktionellt hyressättningen fungerar i Stockholms innerstad och använda det som slagträ i debatten. Snälla ge inte marknadshyreförespråkarna ammunition, för du kommer du snart märka att du hamnat ur askan i elden.

Sedan tycker jag inte att du ska vara så snar med att ropa på avgång för Barbro Engman. Jag förstår att det är svårt att få överblick över helheten när man själv ser sig som drabbad, men tro det eller ej, det är för just dig som Barbro Engman arbetar mest, eftersom det är ni i Stockholms innerstad som kommer drabbas hårdast av de marknadshyror som vi nu måste göra vad vi kan för att mota i grind.

/Micke

Anonym sa...

Men snälla Micke. Av tradition är innerstades föreningar alltid mot och aldrig för oavsett vad det gäller. Av princip tar de aldrig ansvar. De låter andra ta ansvar samtidigt som alla som vågar ta ansvar eller visa en annan åsikt givetvis skall kritiseras på de mest häpnadsväckande sätt. Ibland med riktigt fula personliga påhopp. Stå på dig Barbro goda och ärliga krafter vinner i längden. Hoppas du vill och orkar vara orförande ett tag till.
Ragge

Anonym sa...

Skönt att den socialdemokratiska riksdagsmannen Jan Emanuel Johansson insett vad rättvis hyra är för sin 2:a. Han verkar ha förstått hur hyresmarknaden fungerar under Barbro Engmans regim.

Barbro Engman sa...

Till BL. Jag är också upprörd över vad de skriver i en del av Mitt i Tidningarna framförallt den där de påstår att jag anser att hyrorna halkat efter i innerstaden. Det har jag givetvis aldrig sagt. Tyvärr är det en fullständigt hopplös ide´att försöka få en rättelse. Däremot tror jag att de flesta faktiskt kan räkna ut alldeles själva att jag inte uttryckt mig på detta sätt.

Anonym sa...

Jag skulle vilja tro på Barbro Engman när hon säger att hon inte har sagt det som står i tidningen Mitti. Journalisten har inte gått att nå så den frågan får vila lite.

Fast förra veckan blev det också tidningsrabalder. Varken Barbro Engman eller Terje Gunnarson ville stå för det de skrivit. Terje Gunnarson t o m påstår att det står något annat än där faktiskt står!

Så vad skall man tro? Barbro Engman har just kört över en förhandlingsdelegation för att höja hyrorna i innerstaden. Barbro Engman har under en följd av år med hjälp av hyresmarknadskommitté, manipulationer och trix jobbat för höjda hyror i innerstaden. En av de anställda på Barbro Engmans kansli, Sven Bergenstråhle, har i vinter hårt argumenterat för stora hyresskillnader på bl a Hem&Hyras hemsida. Barbro Engman har föreslagit lagändringar för att förenkla ökningar av hyresskillnader. Barbro Engman har försökt köpslå med Fastighetsägarna för att slippa deras krav på marknadshyror.

Barbro Engman hävdar att bruksvärdesprincipen innebär att hyresgästernas värderingar skall styra.

Det tycker jag också. Men varför då inte låta hyresgästernas värderingar styra? Istället för att hitta på något annat. Om hyresgästerna i genomsnitt säger att de kan betala några få procent extra för att bo i innerstaden, SÅ BORDE DET FÅ GENOMSLAG.

Istället för att som Barbro Engman och hennes hejdukar på riksförbundet arbeta för stora hyresskillnader.

Så det är ingalunda självklart att Barbro Engman inte har sagt det som citeras i tidningen.

B L

Anonym sa...

Till Micke och Ragge

Micke hävdar att hyressättningen i innerstaden är dysfunktionell.

Jag tror inte att Micke vet något om hyressättningen i innerstaden. Eftersom varken riksförbundet eller regionen har orkat/kunnat göra några hyresöversikter och problembeskrivningar, så tror jag inte att Micke har det heller. Han bara tror något. Svagt. Visst han mera skulle han nog inte prata som han göra.

Ragge hävdar att innerstadsföreningarna bara är mot allting. Innerstadföreningarna är givetvis mot hyror som gör det omöjligt att bo kvar och som segregerar. Det borde Ragge också vara.

I övrigt har innerstadsföreningarna varit pådrivande för att riksförbundet skall vara aktiva i bostadspolitiken. Riksförbundet har varit aktiva att kritisera andras förslag, men förfärligt passiva med att komma med egna förslag eller att visa på en bra framtid för hyresrätten. Hela 2000-talet har varit en lång passivitet.

Och bland de få förslag som riksförbundet har kommit med, presumtionshyror för nyproduktionen, förslag för att förenkla ökad hyressplittring, samarbetet med fastighetsägarna, har flertalet varit rent ut sagt dåliga.

B L

Barbro Engman sa...

Hej BL. Det finns en stor skillnad mellan dig och mig. Till skillnad från dig så vet jag exakt vad jag har sagt. Till skillnad från dig vet jag exakt vad jag tycker. Presumtionshyror tillkom för att förhinda att de dyra nyproduktionshyrorna skulle smitta av sig på det redan byggda. Det borde du tycka vara bra.

Anonym sa...

Så bra då Barbro att du vet exakt vet vad du har sagt till Mitti.

Så tala nu om det för oss andra, istället för att prata om vad du inte har sagt. Om du vill bli trovärdig.

Dina presumtionshyror har ytterligare spätt på åldersfaktorn, den som du nu plötsligt tar upp som ett problem.
Så jättebra att nyproduktionshyrorna har ökat extra samtidigt som allmännyttan skryter om hur de har sänkt byggkostnaderna.

B L