16 mars 2009

Odell lade tyvärr ner utredningarna

Jag önskar att Mats Odell inte hade lagt ner utredningen om hyresgästinflytande vid förbättrings- och ändringsarbeten/ombyggnader. Men det gjorde Odell och hyresgästerna fortsätter att förlorar varenda tvist om ombyggnader i hyresnämnderna. Hyresgästerna har ingen makt och det kunde Mats Odell ändra på. Men det gjorde han inte.

Jag önskar att Mats Odell inte hade lagt ner utredningen om oseriösa hyresvärdar. Men det gjorde han och hyresgästerna fortsätter att ha det eländigt hos oseriösa fastighetsägare. Det finns bra och det finns dåliga hyresvärdar. Det är de dåliga vi måste ha lagar som skyddar oss ifrån.

I måndags stängdes både värme och vatten av i ett hyreshus i Norberg. Fastighetsägaren Sidenbo har inte betalt el och vattenräkningarna. Hyresgästföreningen har ansökt om tvångsförvaltning. Nu har kommunen betalt Sidenbos räkningar. Sidenbo Nordic AB har en hemsida. Där kan man bland annat läsa att:


"Tjänster som berör fastigheter och byggnader är Sidenbos fokus! Vår ambition är att uppnå högsta kvalité i hantverket som i våra relationer. Magkänslan är en viktig faktor för varje person inom gruppen. Vi är också alla vår egen Ambassadör och Byggare av det egna Varumärket, inte bara Sidenbos!"

Med varumärkesambassadörer utan tillstymmelse till vare sig magkänsla eller räknedosa kan man bara kraschlanda som fastighetsägare. Men det är hyresgästerna som fryser.

Hyresgästföreningen lämnar också förhandlingarna om skandalhusen på Herrgården i Malmö. Man kommer inte längre. Föreningen ska nu samla in fullmakter från hyresgästerna och driva kraven i hyresnämnden.

Jag önskar att Mats Odell inte hade lagt ner utredningen om hyresgästinflytande vid förbättrings- och ändringsarbeten/ombyggnader. Jag önskar att Mats Odell inte hade lagt ner utredningen om oseriösa hyresvärdar. Men det gjorde han.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Kan du förtydliga hyresgästföreningens inflytande som remissinstans till paragraf 18 i hyreslagen? Mats Odell har väl inte infört några bestämmelser om hyresgästers inflytanden vid standardhöjningar. Fastightesbranschen verkar krylla av oseriösa aktörer.

Barbro Engman sa...

Hyresgästinflytande vid ombyggnad 18 d §
Nej. Mats Odell har inte infört några bestämmelser om hyresgästinflytande vid ombyggnad. Tvärtom. Den socialdemokratiska regeringen tillsatte efter önskemål från Hyresgästföreningen en utredning bland annat med uppdraget att överväga hur bestämmelserna kan ändras för att stärka hyresgästers inflytande vid ombyggnad. Den nya regeringen förändrade efter valsegern dessa direktiv och angav att hyreslagens regler i detta avseende ”innebär en lämplig balans mellan fastighetsägar- och hyresgästintressen”. Därför återkallades utredaruppdraget när det gällde översyn av reglerna om stärkt hyresgästinflytande vid ombyggnad.

Förvärvslagen
Den socialdemokratiska regeringen tillsatte en utredning med direktivet att föreslå åtgärder för att komma tillrätta med problemen med oseriösa hyresvärdar. Den nya regeringen återkallade dessa direktiv och uppdrog istället till en ny utredare att pröva om förvärvslagen bör upphävas istället. Förvärvslagen kräver att den som köper en hyresfastighet visar att han eller hon är lämplig och kan förvalta fastigheten och hålla den i ett för de boende godtagbart skick.

Jag hoppas att jag uppfattade din fråga korrekt.

Anonym sa...

Hej Barbro!

Bra att du i svaret till föregående kommentar förtydligade att Mats Odell inte lagt ner någon utredning.

Det var ju snarare så att den ansvariga ministern Beatrice Ask gav den befintliga utredningen tilläggsdirektiv. Steget mellan "Odell lade tyvärr ner utredningarna" som är din rubrik idag och det korrekta förhållandet är inte helt obetydligt.

Daniel Liljeberg, pol sak.

Anonym sa...

Hej Barbro.
Vi i Region Aros Gävle är verkligen stolta över att vi har en så enormt bra ordförande och styrelse i Norberg.
Dom reagerade med ryggmärgen och samlade in så många elelement som gick att få tag i på kvällen då dom stängde av värmen som dom senare lånade ut till dom boende som ville låna. Dom fick naturligtvis åka och köpa också så socialkontoret och föreningen rensade lagret hos Överskottsbolaget på elelment.
Vi har också haft ett möte för alla boende på Värdshuset Engelbrekt i Norberg den 12/3-09 där jag och Håkan Forsman informerade ihop med kommunens representanter om hur det såg ut med tvångsförvaltningar och vem som evetuellt skulle rycka in som förvaltare.
Men det löste sig dagen efter vårt möte, så idag är det Gamla Byn AB i Avesta som förvaltar.
Så summa summarum vi har gjort ett jättebra arbete och en enormt bra marknadsföring för Hyresgästföreningen i Norberg genom både våran juridiska enhet som styrelsen i Norberg.

Med vänliga hälsningar
Hasse Ohlsson

Terje sa...

Hej och hå egentligen saknar det väl betydelse vem som gjorde vad med utredningen om hyresgästernas inflytande vid upprustning. Det var Mats Odell som vi tillsammans med två äldre damer uppvaktade i frågan och också Mats Odell som med oro i rösten frågade en av damerna "och vart skall du ta vägen om hyran höjs så mycket?". Måhända att frågan ägs av justitie och inte finasdepartementet men jag hoppas och vill tro att ministrarna Ask och Odell pratar med varandra.

Anonym sa...

Det största problemet vid ombyggnad och större underhållsåtgärder är hyreshöjningarna. Det är de som driver fastighetsägarna. Det är inte lagstiftningen som är problemet med hyreshöjningarna utan hyresgästföreningen förhandlingar kring dessa hyreshöjningar.

Det mest vid ombyggnad är underhåll. Standardförbättringarna är oftast få och inte alltid till det bättre.

Varför har inte hyresgästföreningen sedan lång tid tillsammans med allmännyttan lyckats slå fast att det bara är standardförbättringar som ska ge hyreshöjning? Då skulle vi slippa mycket av diskussionen om tillstånd till åtgärder.

Nils A